suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Barn- och familjesocialarbete

 • Tjänst
 • Vasa
 • Offentlig tjänst

Tillsammans med socialarbetaren kan du diskutera saker som har att göra med din familjes nuvarande livssituation och framtid.

Serviceområdet för barn- och familjesocialarbete:

 • stöder barnfamiljer och föräldraskap samt främja barnets individuella uppväxt och positiva utveckling samt delaktighet
 • stöder barnfamiljer i ärenden som berör livshantering, arbete, underhåll och studier samt minska på ojämlikheten
 • tryggar barnens rätt till omsorg och underhåll samt makarnas rätt till underhåll
 • stöder familjerna i adoptionsärenden och konfliktsituationer
 • främjar delaktigheten och jämlikheten för personer med funktionsnedsättningar i samhället samt främja och få bort hinder som beror på funktionsnedsättningarna
 • främjar och stöda integration
 • främjar och minska på skador som beror på problemanvändningen av rusmedel och andra problem med mentala hälsan samt främjande av familjernas funktionsförmåga och säkerhet
 • tryggar rätten till en säker uppväxtmiljö för barn som behöver särskilt stöd och skydd samt även en balanserad och mångsidig utveckling för dessa (barnskydd)

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 28.8.2020