suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

B3 Allmänmedicinsk avdelning och intervallvård

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

B3 är en allmänmedicinsk avdelning. Vi vårdar patienter, som behöver kortvarig rehabiliterande vård, intervallvård eller väntar på plats till serviceboende.

Vi erbjuder aktiverande och rehabiliterande vård för att förbättra och upprätthålla din funktionsförmåga.

Bemötande

Vi bemöter alla vänligt, jämlikt och med respekt.

Vi tar i beaktande var och ens modersmål.

Vi bemöter varandra öppet och lyssnar på varandra.

Vi respekterar patientens självbestämmanderätt och integritet.

God vård

Vår målsättning är att ge heltäckande, kvalitativ och professionell vård, där patienten är i centrum.

I samarbete med anhöriga strävar vi efter att upprätthålla en aktuell och realistisk vårdplan.

Vi eftersträvar att skapa en trygg atmosfär och omgivning för våra klienter.

Vi arbetar ansvarsfullt och på ett ekonomiskt sätt.

Positiv och motiverande arbetsmiljö

Vi är motiverade i vårt arbete och vi upprätthåller en hög arbetsmoral.

Vi samarbetar, hjälper och stöder varandra i vårt arbete.

Vi uppskattar våra arbetskollegor och deras arbete.

Vi värdesätter ett öppet arbetsklimat och vi har en flexibel inställning.

Rehabiliterande arbetsmetoder och kinestetik

I vårdarbetet tar vi alltid i beaktande patientens egna resurser.

Vi uppmuntrar patienten till självständighet.

Vi ger patienten motiverande handledning i de dagliga funktionerna.

Kinestetiken tillämpas i det dagliga vårdarbetet.

Gör så här

För att ansöka om intervallvård, behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till SAS-gruppen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För vistelsen på vår avdelning fakturerar vi en vårddygnsavgift.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 29.7.2020