suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Avvikande situationer i miljötillståndspliktig eller registreringsbar verksamhet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om det p.g.a. en olycka, oförutsägbar produktionsstörning eller annan till dessa jämförbar överraskande orsak, som inte beror på verksamheten eller nedrivning av en byggnad eller maskin i tillståndspliktig eller registreringsbar verksamhet orsakas utsläpp eller avfall så att:

  • en situation orsakas som leder till att man inte kan följa miljötillstånd eller kraven på verksamheten enligt statsrådets förordning eller
  • en situation orsakas som kan leda till direkt och uppenbar risk för miljöns förorening eller
  • en situation orsakas där man p.g.a. avfallets mängd eller egenskaper måste avvika från normal avfallshantering

ska den ansvariga för verksamheten eller avfallets innehavare anmäla situationen omgående till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) som fungerar som tillsynsmyndighet.

Anmälan görs till NTM-centralen om miljötillståndet för verksamheten har beviljats av regionförvaltningsverket (RFV).

Gör så här

Underrätta utan dröjsmål den ansvariga övervakaren eller telefonväxeln vid NTM-centralen om en avvikande situation. Det finns ingen särskild anmälningsblankett för avvikande situationer.

Lämna omgående efter anmälan en plan till NTM-centralen som redogör hur man kan begränsa verksamhetens utsläpp, avfall och miljöns förorening under den avvikande situationen. Skicka planen till NTM-centralens registratorskontor per e-post eller som bilaga till NTM-centralernas allmänna ärendeblankett.

NTM-centralen fattar med anledning av anmälan ett beslut där man meddelar nödvändiga villkor för att återställa verksamheten så att den motsvarar lagen och tillståndet samt för att undanröja olägenheter och risker som situationen medför och förebygga förorening av miljön. I beslutet fastställs en tidsfrist inom vilken detta ska göras.

För vem och på vilka villkor

Anmälningsskyldigheten gäller miljötillståndspliktig eller registreringspliktig verksamhet. Anmälan görs till NTM-centralen om miljötillståndet för verksamheten har beviljats av regionförvaltningsverket (RFV).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 28.6.2022