suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Avvikande situationer i miljötillståndspliktig eller registreringsbar verksamhet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om det p.g.a. en olycka, oförutsägbar produktionsstörning eller annan till dessa jämförbar överraskande orsak, som inte beror på verksamheten eller nedrivning av en byggnad eller maskin i tillståndspliktig eller registreringsbar verksamhet orsakas utsläpp eller avfall så att:

  • en situation orsakas som leder till att man inte kan följa miljötillstånd eller kraven på verksamheten enligt statsrådets förordning eller
  • en situation orsakas som kan leda till direkt och uppenbar risk för miljöns förorening eller
  • en situation orsakas där man p.g.a. avfallets mängd eller egenskaper måste avvika från normal avfallshantering

ska den ansvariga för verksamheten eller avfallets innehavare anmäla situationen omgående till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) som fungerar som tillsynsmyndighet. Anmälan görs hos NTM-centralen om statens miljötillståndsmyndighet (regionförvaltningsverket) beviljar miljötillstånd för verksamheten.

Gör så här

Lämna omgående efter anmälan en plan till NTM-centralen som redogör hur man kan begränsa verksamhetens utsläpp, avfall och miljöns förorening p.g.a. en avvikande situation. NTM-centralen fattar ett beslut utgående från anmälan. I anmälan kan nödvändiga förordningar om verksamhetens återställande till det som krävs i lagen, föreskrifterna och förordningarna utfärdas samt om avlägsnandet av skador och faror som verksamheten orsakar och om förebyggandet av miljöns förorening utfärdas, och i samband med detta utsättas en tid inom vilken detta ska göras.

Det finns ingen särskild anmälningsblankett för avvikande situationer. Skicka in planen som en bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett eller per post. Kontaktuppgifter till NTM-centralerna finns under Serviceställen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 19.12.2019