suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Avvikande från kommunens miljövårdsbestämmelser

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Kommunens miljövårdsmyndighet kan av särskilt skäl och i enskilda fall bevilja tillstånd att avvika från miljövårdsbestämmelserna.

Ansökan kan gälla undantag från skyldigheten att avlägsna en ur bruk tagen behållare ur marken. Du kan ansöka om avvikelse, om avlägsnandet av behållaren i tekniskt hänseende är mycket svårgenomförbart eller skulle förorsaka skador på annan egendom.

Gör så här

Gör din ansökan för avvikande från kommunens miljövårdsbestämmelser via Lupapiste-tjänsten. Alternativt kan du skicka in en friformad ansökan till Sibbo kommuns miljöövervakning, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

Miljövårdsmyndigheten kan i sitt beslut ge kompletterande anvisningar och bestämmelser.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För handläggningen av ansökan uppbärs en avgift enligt Sibbo kommuns miljövårdsmyndighets gällande taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 14.10.2020