suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Avtal om mottagande av flyktingar

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Avtalet om mottagande av flyktingar är ett avtal mellan kommunen och NTM-centralen enligt vilket kommunen får kalkylmässiga ersättningar av staten för de kostnader som mottagandet av flyktingarna orsakat.

Kommunen ingår ett avtal om mottagning av flyktingar med NTM-centralen. Kommunen får enligt avtalet en kalkylmässig ersättning för de kostnader som uppstått då den tagit emot flyktingar.

Gör så här

Kommunen kontaktar NTM-centralen per telefon eller brev, eller också kan NTM-centralen kontakta kommunen för att inleda avtalsförhandlingar.

Förutsättningen för avtalet och för ersättning av kostnaderna är att kommunen gjort upp en plan för främjande av integrationen (integrationsplan).

NTM-kommunen ger vid behov kommunen råd i uppgörandet av integrationsplanen.

Kommunen fattar beslut om att ta emot flyktingar enligt sitt beslutssystem och avgör frågan i fullmäktige.

Kommunen kan utöver de kalkylmässiga kostnaderna även få ersättning för vissa kostnader som uppstått på särskilda grunder.

Betalningsenheten vid UF-centret betalar ut ersättningar till kommuner som har ett avtal med NTM-centralen om anvisande till kommunen och om främjande av integration samt har ett integrationsprogram. De kalkylmässiga ersättningarna betalas automatiskt ut varje månad till kommunerna. UF-centret behandlar i efterhand de personer som fallit bort från den automatiska utbetalningen.

På ansökan betalas en kalkylmässig ersättning ut för den inledande kartläggning kommunen gjort, för kompletterande och förebyggande utkomststöd för offer för människohandel och deras familjemedlemmar samt för personer som via familjeförening innan 1 januari 2016 anlänt till landet. Ersättning för tolkningstjänster och specialkostnader betalas ut enligt de specialkostnadsavtal som gjorts upp mellan NTM-centralen och kommunen.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningen för avtalet och för ersättning av kostnaderna är att kommunen gjort upp en plan för främjande av integrationen (integrationsplan).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 3.7.2020