suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Avtal om mottagande av flyktingar

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Avtalet om mottagande av flyktingar är ett avtal mellan kommunen och NTM-centralen enligt vilket kommunen får kalkylmässiga ersättningar av staten för de kostnader som mottagandet av flyktingarna orsakat.

Kommunen ingår ett avtal om mottagning av flyktingar med NTM-centralen. Kommunen får enligt avtalet en kalkylmässig ersättning för de kostnader som uppstått då den tagit emot flyktingar.

Gör så här

Kommunen kontaktar NTM-centralen per telefon eller brev, eller också kan NTM-centralen kontakta kommunen för att inleda avtalsförhandlingar.

NTM-centralen ger vid behov kommunen råd i uppgörandet av integrationsplanen.

Kommunen fattar beslut om att ta emot flyktingar enligt sitt beslutssystem och avgör frågan i fullmäktige.

Kommunersättningar för invandring: https://www.suomi.fi/service/kommunersattningar-for-invandring-narings-trafik-och-miljocentralen/ae202a6f-7469-4edf-b5dd-970343be0a7d

För vem och på vilka villkor

Förutsättningen för avtalet och för ersättning av kostnaderna är att kommunen gjort upp en plan för främjande av integrationen (Program för integfrationsfrämjande).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 19.1.2021