suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Avtal om ersättande av särskilda kostnader som orsakats av mottagande av flyktingar

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvariga organisationer: NTM-centralen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Österbotten
Område: nationell (inte Åland)
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Kommunen kan ersättas för särskilda kostnader för mottagandet av flyktningar. Kostnader som uppstått av särskilda orsaker gäller verksamhet som stöder flyktingarnas integration och är oftast stora och oförutsägbara kostnader (t.ex. social- och hälsovårdskostnader).

NTM-centralen ingår ett avtal med kommunen om ersättning av särskilda kostnader för mottagande av flyktingar och kommunen kan med stöd av avtalet ansöka om ersättning för kostnaderna av staten.


Gör så här

Kommunen kontaktar NTM-centralen per telefon eller brev.

NTM-centralen ger kommunen råd om avtalet.


För vem och på vilka villkor

En förutsättning för avtalet och för att kostnaderna ska ersättas är att kommunen ingått ett avtal med NTM-centralen om mottagande av flyktingar och att kommunen gjort upp en plan för främjande av integration (integrationsplan).

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
NTM-centralen