suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Om det för byggandet finns behov att avvika från detaljplanen eller andra lagstadgade bestämmelser, krävs en ansökan om undantagslov eller planeringsbehovsbeslut. Beslut gällande undantagslov fattas av kommunstyrelsen i Malax. Beslut gällande planeringsbehov fattas av byggnadsnämnden i Malax.

Ansökningsförfarandet är det samma för både planeringsbehovsbeslut och undantagslov. Dessa förutsätter särskilt lov utöver bygglovet. Förutom ett positivt undantagstillstånd/ planeringsbehovsbeslut behövs alltid ett bygglov. Undantaget skall alltid ha en grundad orsak.

Gör så här

Ta kontakt med byggnadstillsynen gällande undantagslov och planeringsbehovsbeslut och kontrollera förutsättningarna på förhand – då undviks en eventuell onödig ansökningsprocess. Blanketter och rådgivning ges av byggnadstillsynen. Blanketter hittas också via kommunens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Giltighetstid

Tillståndet gäller i 2 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ansökande av byggnadstillstånd kan i vissa fall förutsätta avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut före byggnadstillståndet.

Den som bygger ska ha ett ikraftvarande avgörande om planeringsbehov om han eller hon ansöker om byggnadstillstånd för planeringsbehovsområdet. Avgörande om planeringsbehov ska ansökas hos en myndighet utsedd av kommunen före byggnadstillstånd ansöks.

Kommunen utreder om området är beläget på planeringsbehovsområdet. Området för avgörandet om planeringsbehov är ett område utanför kommunens detaljplan där det kan finnas behov för åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp.

Avgörandet av planeringsbehovet är i kraft den tid som meddelas, högst två år. Under denna tid ska man ansöka om byggnadstillstånd.

Om den som bygger vill avvika från detaljplanen eller markanvändnings- och bygglagsenliga, eller med stöd av lagen utfärdade, bestämmelser, direktiv, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder såsom byggnadsordningen behövs undantagsbeslutet före byggnadstillståndet. Kommunen kan med vissa förutsättningar bevilja undantag.

Undantaget kräver alltid en särskild orsak. Undantaget får inte orsaka olägenheter till exempel för annan användning eller naturen i området.

Undantagsbeslutet är i kraft den tid som meddelas i beslutet, högst två år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 2.12.2019