suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Avgiftstak inom socialvården samt hälso- och sjukvården

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

För klientavgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården är avgiftstaket per kalenderår 692€ år 2022.

Avgifterna som uppbärs för tjänster som barn och unga som inte fyllt 18 år använt beaktas i vårdnadshavarens kostnadstak. Då kostnadstaket överskrids är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer, vars avgifter tillsammans har ackumulerat kostnadstaket.

I avgiftstaket ingår avgifter för ...

Gör så här

Du ska själv följa med när avgiftstaket uppnås. Spara betalningskvitton i original. Kvitton bör uppvisas på begäran. Du får ett intyg om avgifstaket på begäran av den social- och hälsovårdsenhet där avgifstaket blivit fullt.

För vem och på vilka villkor

När avgiftstaket uppnåtts får klienten i regel alla öppenvårdstjänster avgiftsfritt genom att söka om ett s.k. frikort. För kortvarig anstaltsvård uppbärs dock en lägre vårddagsavgift.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 22.11.2022