suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Avgifter inom småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Småbarnspedagogikens klientavgifter grundar sig på lagen. Avgiften beror på familjens storlek, bruttoinkomster och hur omfattande behovet av småbarnspedagogiken är. Klientavgifterna beräknas som procentuella andelar av familjens bruttoinkomster.

I uträkningen av klientavgifterna avdras en inkomstgräns som specifieras av lagen för småbarnspedagogikens kundavgifter. Man räknar 10,7% av den del av inkomsten som överskrider inkomstgränsen som kundavgift. Den högsta avgiften är för familjens yngsta barn 288 €/mån, för andra barnet 40% (högst 115€/mån) och av familjens andra barn 20% (högst 58€/mån) av det yngsta barnets heltidsavgift för småbarnspedagogiken.

Klientavgiften debiteras som månadsavgift för högst elva (11) kalendermånader under verksamhetsåret (1.8–31.7). Juli är avgiftsfri månad förutsatt att barnets småbarnspedagogik har inletts senast i september föregående år. En familj som flyttar till Vanda ska meddela ifall barnet har varit i kommunens småbarnspedagogik i en annan kommun när verksamhetsåret inleddes.

Ifall barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken p.g.a sjukdom minst elva (11) verksamhetsdagar i kalendermånaden, uppbärs avgift för halva kalendermånaden.

Ifall barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom en månad, uppbärs avgift för halva kalendermånaden.

Ifall barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken mer än två månader utan uppehåll är det möjligt att använda vårdgaranti.

Gör så här

Förfrågningar om avgifter och fa... - E-posttjänst för förfrågningar gällande betalning av räkningar: paivahoitolaskut@vantaa.fi

Förfrågningar om avgifter och fakturering - E-posttjänst för förfrågningar gällande betalningsbeslut: varhaiskasvatuksen.asiakasmaksut@vantaa.fi

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 27.6.2022