suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Avfallshantering och återvinning

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Avfallshanteringen i Esbo sköts av Helsingforsregionens miljötjänster HRMs avfallshantering. HRM ordnar insamlingen av sopor en avfallscentral, en soptipp och mottagning av miljöfarligt avfall.

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 2.7.2020