suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Avfallshantering

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Information om avfallshantering på Åbo stads webb-sidor:

Information om avfallshantering

Rådgivning:

Rådgivning ges av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, Åbo regionens återvinningscentral och Åbo stads miljöskydd. Du kan kontakta rådgivningen i alla ärenden som gäller avfall.

  • Ytterligare information om avfallsrådgivningen
  • Avfallets ABC - sorteringsanvisningar utgiven av Sydvästra Finlands Avfallsservice

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 15.10.2019