suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pedersöre kommun

Avbytarservice för lantbruksföretagare

  • Tjänst
  • 11 kommuner
  • Offentlig tjänst

Pedersöre lokala enhet är den enda avbytarserviceenheten inom svenska Österbotten. Enheten sköter de uppgifter som hör till avbytarservice för lantbruksföretagare inom ett område som omfattar kommunerna Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre och Vörå samt städernaJakobstad, Nykarleby, Närpes och Vasa samt det område som fram till 31.12.2008 utgjorde Karleby stad.

Avbytarservicen i Pedersöre är en lokal enhet som via uppdragsavtal med LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) administrerar avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare.

Gör så här

Du ska använda blanketten för att skriftligen ansöka om rätt till avbytartjänster hos den lokala enheten som ordnar avbytartjänsten eller göra ansökan elektroniskt på Lomitusnetti. Den lokala enheten kan även ha andra ansökningssätt. Den lokala enheten bestämmer både tidpunkten för ansökan om semester och tidpunkten för avbytartjänsten.

Du söker om rätt till avbytartjänster på samma sätt då du ordnar avbytet själv. Om du själv ordnar avbytet ska du ansöka om ersättning hos den lokala enheten för det avbytet du ordnat innan utgången av de två kalender-månader som följer efter avbytets tidpunkt.

För vem och på vilka villkor

Husdjursproducenter med minst sex husdjursenheter har rätt till avbytartjänster. Verksamheten ska vara be-skattad enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. Lantbruksföretagare som använder avbytartjänsterna ska ha en lagstadgad LFöPL-försäkring.

Semesteravbytet är avgiftsfritt för lantbruksföretagare. För övrig avbytarservice ska en full eller sänkt avgift betalas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lantbruksföretagarens avbytartjänster är semestern, vikariehjälp och avgiftsbelagd avbytartjänst. Gårdens lantbruksföretagare kan tillsammans bestämma om de använder den lokala enhetens avbytartjänster eller om de ordnar med avbytet själva.

Om lantbruksföretagaren valt att använda den lokala enhetens tjänster är det den kommunanställda lantbruksavbytaren eller köptjänstleverantören som kommunen skaffat som utför lantbruksföretagarens nödvändiga dagliga husdjursskötsel under tiden lantbruksföretagaren har semester eller exempelvis är sjuk.

Om lantbruksföretagaren valt att själv ordna avbytartjänsterna kan producenten köpa motsvarande tjänst av en serviceproducent som registrerat sig i förskottsuppbördsregistret. Den lokala enheten betalar ut ersättning till serviceproducenten på ansökan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPedersöre kommun
Ansvarig för tjänstenPedersöre kommun
Område Jakobstad, Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pedersöre kommun
Uppdaterad: 26.6.2020