suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Oikeusministeriö

Att understöda ett medborgarinitiativ

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Som ett medborgarinitiativ kan du föreslå en ny lag, ändringar i en befintlig lag eller hävande av en befintlig lag.

En röstberättigad medborgare i Finland kan stöda väckta medborgarinitiativ. Genom medborgarinitiativ kan allmänheten få sina lagförslag behandlade av riksdagen. Som ett medborgarinitiativ kan du föreslå en ny lag, ändringar i en befintlig lag eller hävande av en befintlig lag.

Om ett initiativ inom sex månader får minst 50 000 stödförklaringar som bestyrkts av Befolkningsregistercentralen, kan den som representerar initiativet lämna initiativet till riksdagen för behandling.

Det är inte möjligt att återkalla en given stödförklaring.

Gör så här

Medborgaren kan bläddra bland väckta initiativ på webben på Medborgarinitiativ.fi. Initiativ som skapats på Medborgarinitiativ.fi kan understödas genom en elektronisk identifiering.

Det går även att ge stödförklaringar på papper, om den som väckt medborgarinitiativet samlar in stödförklaringar på papper. Stödförklaringen på papper ska göras med den blankett som fastställts av justitieministeriet. Fråga initiativets ansvarsperson om stödförklaringar på papper.

Stödförklaringen kan även ges på webben på den webbtjänst som ordnats av initiativtagaren om denna har ordnat med ett sådant alternativ. Fråga initiativets ansvarsperson om detta.

För vem och på vilka villkor

Vem som helst som är en röstberättigad finsk medborgare kan understöda medborgarinitiativet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avOikeusministeriö
Ansvarig för tjänstenOikeusministeriö
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Oikeusministeriö
Uppdaterad: 1.7.2020