suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Att anmäla sig i vattenbruksregistret

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Vattenbrukaren ska anmäla sig i vattenbruksregistret. Anmälan måste göras av all hållning av fisk, kräftdjur och/eller blötdjur. Anmälningsskyldighet gäller även hållning av endast en fisk, krabba eller ett skaldjur och romkläckning samt hållandet av skaldjur för vattenreningsändamål.

Anmälningsskyldigheten gäller inte sumpning av vild fisk eller krabbor innan försäljning för livsmedel. Utanför registrering är också akvariefiskar, -kräftdjur eller -blötdjur i akvarium, akvarieutrymmen, konstgjorda dammar eller bassänger där djuren hålls i vatten som inte dräneras utan rening i naturliga vatten.

Den som bedriver vattenbruk är skyldig att meddela uppgifterna över sin anläggning till enheten för fiskerihushållning vid den NTM-central i vars område djuren huvudsakligen hålls. På Åland lämnas uppgifterna in hos landskapsregeringen.

I vattenbruksregistret upprätthålls aktuell information om bl.a. alla fisk- eller kräftodlingsanläggningar, naturfoderdammar, anläggningar för romkläckning och metesdammar. Uppgifterna i registret behövs bland annat för bekämpningen av fisk- och kräftsjukdomar samt för statistik och forskning. Vattenbruksregistret ägs av Livsmedelsverket.

Gör så här

Fyll i den utskrivbara blanketten (Anmälan till vattenbruksregistret) och skicka in den som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till registratorskontoret vid den NTM-central i vars område djuren huvudsakligen hålls. Du kan sända blanketten per post. Kontaktuppgifter till NTM-centralerna finns under Serviceställen.

För vem och på vilka villkor

Registreringsskyldigheten gäller med vissa undantag all hållning av fisk, kräftdjur och/eller blötdjur.

Ändringar i de meddelade uppgifterna och avslutande av verksamheten ska anmälas omgående till registerhållaren.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 6.7.2020