suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Att anmäla sig i registret på förstahandsuppköpare av fisk

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Företag som köper fisk direkt av fiskare eller fiskeriprodukter som en fiskare tillverkat själv ska anmäla sig i registret på förstahandsuppköpare av fisk som upprätthålls av NTM-centralen i Egentliga Finland.

I registret på förstahandsuppköpare sparas namn och kontaktuppgifter samt person- och företags- eller organisationsbeteckning på de fysiska och juridiska personer som anmält sig som förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter. Uppgifterna i registret används för att övervaka fiske och fiskhandel, att uppfylla datainsamlingsförpliktelsen i lagstiftningen angående Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och statistikföring. En aktör som registrerats i registret på förstahandsuppköpare är skyldig att meddelas eventuella ändrade uppgifter till registerföraren.

Förpliktelserna för förstahandsuppköpare stadgas i artiklarna 56–68 i EU:s kontrollförordning (1224/2009) och i lagen om påföljdssystem och tillsyn (1184/2014).

Gör så här

Fyll i den utskrivbara anmälningsblanketten (Anmälan till fiskuppköparregistret) och skicka in den som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Du kan även skicka in ansökningen per post. NTM-centralernas kontaktuppgifter hittar under Serviceställen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Egentliga Finland
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 4.3.2021