suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Återbäring och gottgörelse av fordonsskatt

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Kreditering eller återbäring på fordonsskatten kan erhållas då:

  1. bilen avställs
  2. slutlig avregistrering av bilen sker
  3. någon annan blir skattskyldig för fordonet;
  4. uppgifterna i fordonsregistret förändras så att fordonet blir skattefritt eller skattebeloppet minskar
  5. den skattskyldige befrias från skyldigheten att betala skatt.

Rätt till kreditering eller återbäring uppkommer först då en nödvändig registreringsanmälan har gjorts för bilen, till exempel ägarbyte, avställning eller slutlig avregistrering med ett skrotningsintyg.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021