suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Astrea dagverksamhet

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Dagcentralens verksamhet är avsedd för hemmaboende åldrande, rörelsehämmad och långtidssjuk hangöbo. Målsättningen är att upprätthålla klientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt, stöda klientens möjligheter att själv klara sig i vardagen och i att bo hemma så länge det är möjligt.

Dagcentralen erbjuder mångsidig stimulerande aktivitet och trevligt samvaro på vardagar kl 8.00 - 1 ...

Gör så här

Ta kontakt till äldreomsorgscentralen och mera information om servicen får man av dagcentralens ansvariga ledare.

För vem och på vilka villkor

Verksamhet är avsedd för hemmaboende åldrande, rörelsehämmad och långtidssjuk hangöbo.

Servicen tillhandahålls av

Hangö stad

Ansvarig för tjänsten

Hangö stad
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 21.11.2022