suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Astmaskötarens mottagning

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Astmaskötaren ansvarar för astmarådgivningen och hos henne kan du utreda och följa upp en astma- eller COPD-diagnos.

Astmaskötaren har sin mottagning på lung- och astmaenheten i Jakobstad och vid Nykarleby välfärdscentral.

Tillsammans med dig går astmaskötaren igenom:

  • medicineringens grundprinciper
  • kontroll av inhalationsteknik
  • eventuell biverkningar
  • PEF-uppföljning och egna PEF-värden
  • betydelse av motion och egenvård
  • information om ersättning av mediciner

Du kan med förtroende vända dig till alla sjukskötare som jobbar på lung- och astmaenheten. Varje sjukskötare har astmaskötarutbildning

Gör så här

Då du misstänker att du har astma kan du kontakta telefonrådgivningen för en eventuell utredning, för det behöver du ingen remiss. Om du kommer för en utredning från en annan organisation behöver du läkarremiss.

Då du redan har en astmadiagnos kan du kontakta lung- och astmaenheten enligt behov, t.ex. vid försämring av din astma eller för rådgivning. För det behöver du ingen remiss.

För vem och på vilka villkor

Du kontaktar själv telefonrådgivningen eller lung- och astmaenheten. Du behöver ingen remiss.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För dina besök på lung- och astmaenheten fakturerar vi en avgift enligt gällande taxa.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 28.7.2020