suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Assistenttjänster och redskap för grundskoleelever

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Syftet med tjänsten är att trygga grundläggande förutsättningar för inlärning och skolgång för eleven och en så tillgänglig inlärningsmiljö som möjligt.

Hjälpmedlen kan till exempel vara individuellt inlärnings- och undervisningsmaterial, tekniska anordningar, klassrumsmöbler samt ramper, räcken och hissar som gör det lättare att röra sig i skolbyggnaden.

Utbildningsanordnaren fattar beslut om tolknings- och assistenttjänster och andra undervisningstjänster och särskilda hjälpmedel. Behovet av och omfattningen på tjänsten och hjälpmedel bedöms som ett mångprofessionellt samarbete genom att dra nytta av de uppgifter som eleven och vårdnadshavaren gett och eventuella utlåtanden av sakkunniga som inte arbetar vid skolan. Skolan sköter de praktiska arrangemangen.

I skolorna fungerar skolgångsbiträdena i regel som klassbiträden. Om en elev har behov av en personlig assistent, ordnas en personlig assistent för honom eller henne. Ett sakkunnigutlåtande om behovet av personligt biträde ska finnas.

För vem och på vilka villkor

Det ska finnas ett sakkunnigutlåtande över behovet av en personlig assistent.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 25.3.2020