suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Assistenttjänster och hjälpmedel

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

En elev som är handikappad och behöver särskilt stöd får avgiftsfritt de tolknings- och assistenttjänster, övriga undervisnings- och elevvårdstjänster samt särskilda hjälpmedel som han eller hon behöver för sin skolgång.

Skolgångsassistenterna arbetar i skolorna och i de eftermiddagsverksamhetsgrupper som utbildningsverket ordnar.

Särskilda hjälpmedel som studierna kräver, till exempel särskilda möbler och IT-hjälpmedel, kan beviljas på vårdnadshavarens anhållan och rekommendation av en expert.

För vem och på vilka villkor

Rektorn beslutar om assistans ¿ på grundval av vårdnadshavarens anhållan och ett expertutlåtande.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever som är handikappade eller av annan orsak i behov av särskilt stöd har rätt att få tolknings- och assistenttjänster utan extra kostnad. Avsikten är att garantera eleven grundförutsättningar för inlärning och skolgång och en så tillgänglig inlärningsmiljö som möjligt.

Hjälpmedlen kan till exempel vara individuellt inlärnings- och undervisningsmaterial, tekniska anordningar, klassrumsmöbler samt ramper, räcken och hissar som gör det lättare att röra sig i skolbyggnaden.

Skolan sköter de praktiska arrangemangen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 19.5.2022