suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Assistenttjänster och hjälpmedel för elever inom grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Handikappad elev eller elev med behov av särskilt stöd har rätt att avgiftsfritt få de tolknings- och assistenttjänster, övriga undervisningstjänster och särskilda hjälpmedel vilka förutsätts för att eleven ska kunna delta i undervisningen. (Lag om grundläggande utbildning 31 §). Beslut gällande skolornas assistenttjänster avgörs årligen på basen av skolornas ansökan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 28.2.2020