suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Arbetsverkstäder för vuxna

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Verkstäderna är till för dig som är i rehabiliterande arbetsverksamhet eller arbetsprövning eller får lönesubvention, enligt dina egna målsättningar och planer. Verkstäderna är avsedda för arbetslösa personer över 25 år i Borgå.

Arbetsverkstäderna för vuxna i Borgå:

  • Kisällit (Gesällerna)
  • Konstverkstaden
  • Verkstaden i Östermalm
  • Arbetspatrullen.

Arbetstiden i verkstäderna för vuxna är fyra timmar per dag.

Gör så här

Du kommer till verkstaden enligt ett avtal om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte genom arbets- och näringsbyrån eller Servicecentralen för arbetskraften.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rehabiliterande arbetsverksamhet är avsedd för personer som på grund av arbetslöshet eller andra orsaker har varit utanför arbetsmarknaden under lång tid. Syftet med verksamheten är att förbättra deltagarnas sysselsättnings- eller utbildningsmöjligheter.

Rehabiliterande arbetsverksamhet stärker deltagarnas arbets- och funktionsförmåga samt vardags- och livskompetens. Deltagarna står inte i arbets- eller tjänsteförhållande till den som ordnar verksamheten. Deltagaren får en daglig ersättning för arbetsverksamheten. Den kommunala myndigheten gör tillsammans med deltagaren upp en aktiveringsplan som följs upp.

Kommunen ordnar verksamheten i samarbete med arbets- och näringsministeriet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022