suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Arbetsverksamhet

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Öppet arbete är avsett för personer som på grund av sin sjukdom eller sitt handikapp inte kan delta i sedvanligt arbete. Det öppna arbetets uppgift är att leta efter platser för arbetsverksamhet för klienter enligt deras individuella förmåga och färdigheter. Arbetsplatserna ska stöda personens delaktighet och funktionsförmåga.

Arbetsverksamhet ordnas utanför verksamhetscentret i företag, organisa ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetsverksamheten är avsedd för personer som på grund av sjukdom, rehabiliteringsbehov eller av någon annan orsak inte har förutsättningar att delta i sedvanligt arbete.

Arbetsverksamhet kan ordnas i verksamhetscentraler eller på vanliga arbetsplatser. De som deltar i arbetsverksamheten står inte i anställningsförhållande till verksamhetsarrangören. Till den som deltar i arbetsverksamhet betalas en daglig ersättning för verksamheten. Deltagaren kan själv bli tvungen att betala den måltid som serveras under arbetsdagen och arbetsresorna.

Syftet med arbetsverksamheten är att upprätthålla och främja funktionsförmågan hos dem som deltar i verksamheten.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023