suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Arbetsverksamhet

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Öppet arbete är avsett för personer som på grund av sin sjukdom eller sitt handikapp inte kan delta i sedvanligt arbete. Det öppna arbetets uppgift är att leta efter platser för arbetsverksamhet för klienter enligt deras individuella förmåga och färdigheter. Arbetsplatserna ska stöda personens delaktighet och funktionsförmåga.

Arbetsverksamhet ordnas utanför verksamhetscentret i företag, organisationer, kommuner eller samkommuner. Det öppna arbetet sker på arbetsplatser där arbetsuppgifterna och arbetstiderna har skräddarsytts för klienten. Mellan den anställda och arbetsgivaren ingås ett avtal om öppet arbete. Arbetsverksamhetens handledare stöder, handleder och tränar öppna arbetets klienter och arbetsgivare enligt behov. Klienter inom arbetsverksamheten får flitpenning beroende på arbetsinsatsen.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetsverksamheten upprätthåller och främjar funktionsförmågan och delaktigheten. Arbetsverksamhet på deltid som kommunen ordnar är avsedd för personer som bland annat på grund av handikapp, sjukdom, rehabiliteringsbehov eller av annan orsak inte har förutsättningar att delta i vanligt arbete. De som deltar i arbetsverksamhet står inte i arbetsförhållande till den som ordnar verksamheten. Arbetsverksamheten kan ordnas vid verksamhetscenter eller som så kallad öppen arbetsverksamhet på vanliga arbetsplatser.

Arbetsverksamheten är helhetsbetonad rehabilitering där varje deltagare arbetar i mån av ork och egen förmåga. Det görs upp en plan för arbetsverksamheten som utvärderas regelbundet. Arbetsverksamheten är på deltid och man kan delta i den långvarigt. Deltagaren får en daglig ersättning för arbetsverksamheten. Den måltid som serveras under arbetsdagen samt arbetsresorna kan vara avgiftsbelagda.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite