suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Syftet med arbetsverksamheten i sitt liv och skapa förutsättningar för sysselsättning.

Den rehabiliterande arbetsverksamheten grundar sig på lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Verksamheten anpassas till klientens arbets- och funktionsförmåga samt kunskaper så att den stödjer och främjar arbetsförmågan. Arbetsverksamheten ordnas i regel under 3 månader långa perioder, 1-4 dagar per vecka och minst fyra timmar per gång.

Till arbetsverksamhet kan du söka dig via TYP (sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen)eller servicepunkten för vuxensocialarbete.

Under den rehabiliterande arbetsverksamheten får klienten antingen arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd samt ersättning för uppehälle och den grundar sig på den aktiveringsplan som utarbetats tillsammans med klienten. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas vid alla arbetsrehabiliteringens enheter, på ämbetsverk och anstalter, organisationer och föreningar samt enheter för köpta tjänster.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för långtidsarbetslösa personer som har svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden eller som behöver övriga särskilda stödåtgärder för sysselsättning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetsverksamheten upprätthåller och främjar funktionsförmågan och delaktigheten. Arbetsverksamhet på deltid som kommunen ordnar är avsedd för personer som bland annat på grund av handikapp, sjukdom, rehabiliteringsbehov eller av annan orsak inte har förutsättningar att delta i vanligt arbete. De som deltar i arbetsverksamhet står inte i arbetsförhållande till den som ordnar verksamheten. Arbetsverksamheten kan ordnas vid verksamhetscenter eller som så kallad öppen arbetsverksamhet på vanliga arbetsplatser.

Arbetsverksamheten är helhetsbetonad rehabilitering där varje deltagare arbetar i mån av ork och egen förmåga. Det görs upp en plan för arbetsverksamheten som utvärderas regelbundet. Arbetsverksamheten är på deltid och man kan delta i den långvarigt. Deltagaren får en daglig ersättning för arbetsverksamheten. Den måltid som serveras under arbetsdagen samt arbetsresorna kan vara avgiftsbelagda.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.5.2022