suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Arbetsträning

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen tillhandahåller tjänsten för personer vilkas hemort är Karleby, Kannus, Perho, Kaustby, Halso, Lestijärvi, Toholampi eller Vetil och vilka ingår i målgruppen för kommunförsöket för främjande av sysselsättning.

Om du behöver personlig hjälp och rådgivning för att söka arbete eller välja studieområde är arbetsträningen en lämplig tjänst för dig. A ...

Gör så här

Kom överens om deltagande i arbetsträning med en sakkunnig inom kommunförsöket.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Du kan delta i arbetsträningen när du har anmält dig som arbetssökande till arbets- och näringstjänsterna och diskuterat deltagandet med en sakkunnig inom kommunförsöket.

Träningen lämpar sig särskilt för dig om din arbetslöshet har dragit ut på tiden eller om du behöver särskilt stöd för att få arbete.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 14.9.2023