suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Arbetsträning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Arbetstränaren hjälper personligt med att hitta en lämplig arbetsplats. I arbetstränarens handledning hittar du ditt kunnande och dina styrkor på arbetsmarknaden. Arbetstränaren stöder dig när du

  • söker jobb
  • gör upp en arbetsansökan
  • förbereder dig på arbetsintervjuer
  • ingår arbetsavtal.

Om kontakten eller ansökan inte leder till anställning analyserar arbetstränaren processen med dig. Tränaren handleder också om arbetet innefattar utbildning som ökar ditt yrkeskunnande, alltså

  • du får en läroavtalsplats, för vilkens tid arbetsgivaren får lönesubvention eller
  • du deltar i en utbildning som TE-byrån anordnar vid sidan om lönesubventionerat arbete.

När du hittat ett lämpligt jobb kan arbetstränaren hjälpa dig att komma i gång på arbetsplatsen. Arbetstränaren kan också före anställningsförhållandet inleds eller i början av anställningsförhållandet hjälpa arbetsgivaren som t.ex. söker stöd vid TE-byrån eller anser att det finns behov för stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

Träningens varaktighet och innehåll kommer man överens om före träningen inleds. Personlig arbetsträning kan beviljas högst 50 timmar om året.

Gör så här

Man kommer personligen överens om arbetsträningen med den egna TE-byrån.

För vem och på vilka villkor

Arbetsträningen är avsedd för kunder hos TE-byrån vars arbetslöshet har förlängts eller som behöver särskilt stöd med sysselsättningen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerNorra Karelens arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 7.5.2020