suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Arbetsprövning

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen tillhandahåller tjänsten för personer vilkas hemort är Karleby, Kannus, Perho, Kaustby, Halso, Lestijärvi, Toholampi eller Vetil och vilka ingår i målgruppen för kommunförsöket för främjande av sysselsättning.

För att utreda yrkesvals- och karriäralternativ kan du bekanta dig med arbetslivet med hjälp av arbetsprövning. Arbetsprövningen kan ocks ...

Gör så här

När du med hjälp av arbetsprövning vill utreda ditt intresse och din lämplighet för en uppgift eller ett yrke ska du diskutera saken med en sakkunnig inom kommunförsöket eller kommunförsökets yrkesvalspsykolog som handleder dig. Du kan själv skaffa en plats för arbetsprövning. Du får tips om platser i Mina e-tjänster.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Du kan delta i arbetsprövning till exempel i följande situationer.

  • Du saknar yrkesutbildning.
  • Du byter bransch till exempel av hälsoskäl eller på grund av omstrukturering på arbetsmarknaden.
  • Du har länge varit borta från arbetsmarknaden antingen på grund av långvarig arbetslöshet eller t.ex. familjeledighet.
  • Du överväger att bli företagare och vill ta reda på om du är tillräckligt intresserad och lämplig att bli företagare.

Du ska bekanta dig med nya uppgifter i arbetsprövningen. Om du varit länge borta från arbetsmarknaden kan arbetsprövningen ordnas inom ett yrke eller uppgifter som du arbetat inom tidigare. Då stöder arbetsprövningen återgång till arbete. Om du är nyutexaminerad kan du inte delta i arbetsprövning inom din bransch för att skaffa arbetserfarenhet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 14.9.2023