suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Arbetsprövning

  • Tjänst
  • Regional tjänst
  • Offentlig tjänst

Arbetssökande med funktionshinder, sjukdom eller skada som inverkar på möjligheterna att ta emot arbete kan få en chans att testa ett nytt arbetsområde genom arbetsprövning. Arbetsprövning innebär att den arbetssökande får pröva att arbeta på en arbetsplats under en avtalad tid för att sedan komma fram till om yrket är lämpligt med tanke på intressen och hälsobegränsningar. För att ta reda på ett framtida yrkesval är lämpligt är det också möjligt att genomföra en arbetsprövning även innan man påbörjar en utbildning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅlands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Ansvarig för tjänstenÅlands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Område
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Uppdaterad: 20.1.2020