suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Statskontoret

Arbetsolycksfall

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Praxisen för anmälan av olycksfall i arbetet för statsanställda ändrar den 15 februari 2021.

Enligt den nya praxisen gör den skadade själv en anmälan via Statskontorets e-tjänst, varefter olycksfallsombudsmannen kompletterar, bekräftar och skickar anmälan till Statskontoret.

Observera att olycksfallsombudsmannen i fortsättningen ska ha en gällande elektronisk fullmakt i tjänsten Suomi.fi, för att han eller hon ska ha rätt att behandla ämbetsverkets olycksfallsanmälningar. Det tar flera veckor för tjänsten Suomi.fi att handlägga ansökan.

Gör så här

Praxisen för anmälan av olycksfall i arbetet för statsanställda ändrar den 15 februari 2021, och då träder anvisningarna på denna sida i kraft.

• Uppsök läkare.

• Uppge vid läkarbesöket din arbetsgivares namn och Statskontoret som försäkringsanstalt.

• Gör genast efter olycksfallet en olycksfallsanmälan i Statskontorets e-tjänst

Obs! Kräver stark autentisering (nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort).

Använd någon av webbläsarna Chrome, Firefox, Edge, Safari eller Internet Explorer 11 för att tjänsten ska fungera korrekt.

• Meddela din chef om olycksfallet.

• Du kan komplettera en öppen olycksfallsanmälan senare med blanketten för tilläggsuppgifter

• Olycksfallsombudsmannen får också information om din anmälan, kontrollerar och bekräftar den.

• Du får ett meddelande per e-post när olycksfallsombudsmannen har kontrollerat och bekräftat din anmälan.

• Statskontorets beslut skickas till dig per post.

• Arbetsgivaren eller annan ansvarig organisation får beslutet endast om den är berättigad till ersättning för inkomstförlust eller sjukvårdskostnader, eller om skadan inte skall ersättas.

För vem och på vilka villkor

Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare. Ett olycksfall i arbetet drabbar en arbetstagare i arbetet, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs eller utanför detta område under ett arbetsuppdrag.

Vanliga olycksfall i arbetet är halk- och fallolyckor som sker på arbetsplatsen, på vägen till arbetet eller från arbetet och hem.

Vid arbete i hemmet och på ett ställe som inte angetts gäller ersättningsskyddet endast i samband med arbete. Arbetsgivarens direkta rätt att leda och övervaka arbetet omfattar inte distansarbete. Då bestämmer arbetstagaren själv om sin arbetsmiljö och hur han eller hon utför sitt arbete. I dessa fall omfattar skyddet inte till exempel mat- och rekreationspauser.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStatskontoret
Ansvarig för tjänstenStatskontoret
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Statskontoret
Uppdaterad: 10.3.2021