suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Statskontoret

Arbetsolycksfall

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Statskontoret ersätter personer som är anställda hos staten för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Därtill ersätts olycksfall som hänt i arbetsförsök eller arbetslivsträning för en stödsysselsatt person samt olycksfall som hänt avtalsbrandkorister och fångar.

Ersättningarna grundar sig på lagstiftningen om olycksfallsförsäkring.

Vanliga olycksfall i arbetet är plötsliga och oförutsedda halk- och fallolyckor, trafikskador och dylika händelser som sker på arbetsplatsen, på vägen till arbetet eller till hem och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare.

Förmåner som betalas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är

 • sjukvårdskostnader
 • nödvändiga resekostnader som beror på sjukvård
 • ersättning för inkomstbortfall som betalas i form av dagpenning, olycksfallspension eller rehabiliteringspenning för den tid som en yrkesinriktad rehabilitering pågår
 • menersättning som betalas på grund av ett bestående funktionellt men

Gör så här

1. Underrätta genast olycksfallsombudsmannen vid ditt ämbetsverk om ett skadefall. Be din arbetsgivare om ett försäkringsintyg. Du behöver intyget när du söker vård, för att slippa betala för vårdbesöket och så att fakturan kan skickas direkt till Statskontoret.

2. Olycksfallsombudsmannen anmäler om skadan till Statskontoret. Du behöver inte själv skicka någon skadeanmälan.

3. Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi-meddelanden är ett informationssäkert sätt att sköta kontakterna med myndigheter och andra organisationer som är med i tjänsten. När du användar Suomi.fi-meddelanden går det snabbare att sköta dina ärenden hos Statskontoret. Via Suomi.fi-meddelanden kan du vara i kontakt med Statskontorets kundtjänst.

Meddela om sjukvårds-, läkemedels- och resekostnader som berör på skada via tjänsten.

4. Om vården av skadan kräver en magnetundersökning eller en åtgärd, ber läkaren Statskontoret om en betalningsförbindelse på förhand.

Statskontoret meddelar dig när ditt ärende har inletts och börjar utreda ärendet utan dröjsmål, senast inom 7 vardagar. Statskontoret ska ge ett beslut senast inom 30 dagar från och med att Statskontoret har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet.

OBS. Om du redan har skickat en ersättningsansökan för en arbetsolycka, skicka de relevanta nya dokumenten via e-post eller Suomi.fi-meddelanden. Kontaktuppgifter nederst till vänster.

För vem och på vilka villkor

Servicen ges endast

 • till personer som har tjänsteförhållande till staten samt
 • om olycksfall har hänt till en stödsysselsatt person i arbetsförsök eller arbetslivsträning
 • om olycksfall har hänt till avtalsbrandkorister samt
 • om olycksfall har hänt till fångar.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStatskontoret
Ansvarig för tjänstenStatskontoret
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Statskontoret
Uppdaterad: 14.5.2020