suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Arbetslöshetsersättning

  • Tjänst
  • Regional tjänst
  • Offentlig tjänst

Arbetslöshetsersättning på Åland betalas ut i form av grunddagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Se https://www.ams.ax/arbetssokande/arbetsloshetsersattning för mer information.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om utkomstskydd för arbetslösa

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅlands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Ansvarig för tjänstenÅlands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Område
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Uppdaterad: 21.10.2019