suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Arbets- och dagverksamhet för personer med utvecklingsstörning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Syftet med arbets- och dagverksamheten är att skapa meningsfulla aktiviteter som på ett individuellt sätt stödjer klienten att bli självständigare och vuxnare samt att aktivt delta i samhället.

Inom arbetsverksamheten lär man ut spelregler i anslutning till arbetslivet och funderar på individuella karriärstigar tillsammans med klienten. Klienten kan styras till den stödda sysselsättningsservicen även via arbetsverksamheten.

Arbetet kan ske inom till exempel olika underleverantörs- och trädgårdsarbeten, handarbete samt matförsörjning, städning och klädvård.

Dagverksamheten stödjer klientens individuella funktionsförmåga och kommunikation.

Verksamheten omfattar till exempel musik, motion och stimulering av sinnena samt aktiviteter som iakttar kroppen och det egna jaget.

Servicen söks vid enheten för socialt arbete i det egna bostadsområdet.

Servicen produceras av arbets- och dagverksamheten eller privata serviceproducenter.

Klienterna betalar en avgift för måltiderna. Annars är tjänsten avgiftsfri för klienterna. Verksamhetscentret betalar för klienternas arbetsresor. De som reser med kollektivtrafik får HRT:s resekort. För andra ordnas färdtjänst mellan hemmet och verksamhetscentret.

För vem och på vilka villkor

Klienten är över 18 år och har en utvecklingsstörning.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För handikappade personer, åldringar och andra som utnyttjar socialvårdens tjänster ordnas dagverksamhet som stöder självständighet, främjar relationer och erbjuder något trevligt att göra. I dagverksamheten kan man till exempel spela spel, lyssna på musik, dansa eller motionera, röra sig ute och delta i handledda diskussioner eller diskutera fritt.

Om mer gravt handikappade personer saknar förutsättningar för att delta i arbetsverksamhet har de rätt att delta i dagverksamhet fem dagar i veckan. Personer i arbetsför ålder som deltar i dagverksamhet har också möjlighet att prova på att delta i arbetsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 28.5.2022