suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbets- och dagverksamhet för personer med utvecklingsstörning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Syftet med arbets- och dagverksamheten är att skapa meningsfulla aktiviteter som på ett individuellt sätt stödjer klienten att bli självständigare och vuxnare samt att aktivt delta i samhället.

Inom arbetsverksamheten lär man ut spelregler i anslutning till arbetslivet och funderar på individuella karriärstigar tillsammans med klienten. Klienten kan styras till den stödda sysselsättningsservi ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Klienten är över 18 år och har en utvecklingsstörning.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För handikappade, åldringar och andra som utnyttjar socialvårdens tjänster ordnas dagverksamhet som stöder självständighet, främjar relationer och erbjuder något trevligt att göra. I dagverksamheten kan man till exempel spela spel, lyssna på musik, dansa eller motionera, röra sig ute och delta i handledda diskussioner eller diskutera fritt.

Om mer gravt handikappade personer saknar förutsättningar för att delta i arbetsverksamhet har de rätt att delta i dagverksamhet fem dagar i veckan. Personer i arbetsför ålder som deltar i dagverksamhet har också möjlighet att prova på att delta i arbetsverksamhet.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 3.6.2023