suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Arbete på gatu- eller parkområden

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

En gata, torg eller park kan användas för arbete med stadens tillstånd. Arbetet kan vara till exempel byggarbete, flyttning, lyftarbete, fastighetsrenovering, snöfällning, film- och tv-produktion eller placering av ett växelflak. Fyll i anmälan om arbete på allmänna områden. Storleken på hyran beror t ex. på omfattningen av området.

Om du gör schaktning på gatan, gång- eller cykelvägen, torg eller park, måste du fylla i anmälan om arbete på allmänna områden. När du planerar att placera permanenta strukturer på gator, torg eller i parkområden, behöver du ett placeringsavtal.

Om arbetet på gatan eller i parken påverkar fotgängarna, cykeltrafiken eller övrig fordonstrafik behövs en plan för tillfälliga trafikarrangemang. Planen behövs även när parkeringsplatserna reserveras för annan användning med skyltar med flyttningsuppmaning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenStadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 16.8.2022