suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Arbete och utkomst

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Hos Borgå stads sysselsättningstjänster får du omfattande handledning i att hitta sysselsättning. Vi hjälper dig med att kartlägga dina möjligheter i arbetslivet. Vi hjälper med att förbättra dina färdigheter i själva arbetssökningsprocessen. Vi ger råd om hur du kan hitta arbetsplatser och uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder individuella tjänster för sysselsättningsfrämjande rehabilitering. Tjänster är för vuxna, långtidsarbetslösa och unga som är arbetslösa eller som löper risk att bli arbetslösa.

Om du blir arbetslös ska du först anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyråns webbsidor arbets- och näringsbyrån. Efter anmälan styr TE-byrån dig till antingen Borgå stads sysselsättningstjänster eller TE-byråns tjänster. Du får en personlig jobbcoach som hjälper dig med arbetssökandet. Vi hjälper dig att kartlägga din situation och möjligheter för arbetsriktad rehabilitering, utbildning, arbete eller företagande.

Du får också handledning i utkommstskydd. Arbetslöshetsförmånerna utgörs av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Med hjälp av grundläggande utkomststödet tryggas en kommuninvånares eller hans/hennes familjs basutkomst. Ekonomi- och skuldrådgivningen erbjuder hjälp med att reda ut din ekonomiska situation och med skuldsanering.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetslösa och personer som hotas av arbetslöshet erbjuds rådgivning och handledning i frågor som gäller hälso- och socialtjänster. Sådana frågor är till exempel frågor om hälsa, arbetsförmåga och rehabilitering. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ger de råd även i hur man söker olika ekonomiska stöd och hur stöden samordnas.

Arbetslösa kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna. Arbets- och näringsbyrån ansvarar för rådgivningen som gäller arbetsökning och utbildning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 24.6.2021