suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Arbete och utkomst

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Staden erbjuder tjänster som anknyter till arbete och sysselsättning både för vuxna långtidsarbetslösa och unga som är arbetslösa eller som löper risk att bli arbetslösa.

Stadens sysselsättningstjänster hjälper långtidsarbetslösa personer att få arbete och lösa de problem som försvårar möjligheterna att få arbete. I tjänsterna ingår rådgivning och handledning som främjar sysselsättning samt rehabiliterande arbetsverksamhet.

Om du blir arbetslös ska du först anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyråns webbsidor arbets- och näringsbyrån. 

Med hjälp av utkomststödet tryggas en kommuninvånares eller hans/hennes familjs basutkomst. Från och med 1.1.2017 beviljas det grundläggande utkomststödet från FPA.

Ekonomi- och skuldrådgivningen erbjuder hjälp med att reda ut din ekonomiska situation och med skuldsanering.

Mer information finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetslösa och personer som hotas av arbetslöshet erbjuds rådgivning och handledning i frågor som gäller hälso- och socialtjänster. Sådana frågor är till exempel frågor om hälsa, arbetsförmåga och rehabilitering. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ger de råd även i hur man söker olika ekonomiska stöd och hur stöden samordnas.

Arbetslösa kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna. Arbets- och näringsbyrån ansvarar för rådgivningen som gäller arbetsökning och utbildning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 1.9.2020