suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Anvisningar för matning av fåglar

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Stadens miljötjänster ger råd om rätt matning av fåglar och berättar var det är förbjudet att mata fåglar i Helsingfors.

Kommuninvånarna kan ta kontakt med stadens miljötjänster gällande olägenheter som orsakas av matning av fåglar eller fråga om förbudet att mata fåglar. Staden, en privat markägare och ett husbolag har rätt att förbjuda matning av fåglar inom det område de förvaltar.

Miljöhälsovården har förnyat 2006 års beslut om förbjudna matningen av fåglar i Helsingfors stad. Matningen av fåglar är förbjudit inom tio områden.

Där matning av fåglar inte separat förbjudits är det tillåtet, såvida det inte orsakar olägenheter. Överföringsrisken för sjukdomsalstrare från en vild fågel till en människa är mycket liten året om.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenStadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 15.8.2022