suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Anvisningar för matning av fåglar

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Stadens miljötjänster ger råd om rätt matning av fåglar och berättar var det är förbjudet att mata fåglar i Helsingfors.

Kommuninvånarna kan ta kontakt med stadens miljötjänster gällande olägenheter som orsakas av matning av fåglar eller fråga om förbudet att mata fåglar. Staden, en privat markägare och ett husbolag har rätt att förbjuda matning av fåglar inom det område de förvaltar.

Miljöhygienchefen har förbjudit matning av fåglar inom många områden som förvaltas av Helsingfors stad. Matningsförbudet gäller 11 torg, 44 parker och skvärer samt 12 andra områden runtom i Helsingfors. Med förbudet försöker man minska på råttproblemet i staden.

Där matning av fåglar inte separat förbjudits är det tillåtet, såvida det inte orsakar olägenheter. Överföringsrisken för sjukdomsalstrare från en vild fågel till en människa är mycket liten året om.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 7.12.2021