suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Anstaltsvård

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Westerhemmet modul A (tillfälligt utlokaliserad till Petalax) med 15 platser är en boendeenhet inom åldringsvården, vars verksamhet klassas som anstaltsvård. Klienterna har ett omfattande vård- och omsorgsbehov dygnet runt. När vården har varat mera än 90 dagar registreras den äldre som långvårdspatient. I vårdavgiften ingår boende, mat och läkemedel.

Servicen tillhandahålls av

Malax kommun

Ansvarig för tjänsten

Malax kommun
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 5.12.2019