suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Anställning av en skötare till hemmet

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

En familj kan anställa en barnskötare hem och få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för lönekostnaderna. För vård av ett barn under 3 år betalas hemvårdsstöd och för vård av ett barn under skolåldern betalas privatvårdsstöd. Flera familjer kan tillsammans fungera som arbetsgivare när någon av de vuxna namngetts som ansvarsperson för arbetsgivaruppdraget. Föräldrarna kan också anställa en barnskötare till hemmet genom ett vårdtjänstföretag. I sådana fall kan de ansöka om hushållsavdrag i sin beskattning.

Gör så här

Ansök om hemvårdsstöd och privatvårdsstöd från FPA.

Familjen som ansöker om privatvårdsstöd från Kela bör först kontakta sin hemkommun. Kommunen granskar barnskötarens behörighet och brottsliga bakgrund och skickar nödvändiga dokument till FPA. FPA betalar privatvårdsstödet direkt till skötaren

FPA betalar hemvårdsstödet till barnets huvudsakliga vårdare. Vanligtvis är detta barnets förälder, som sedan betalar barnskötarens lön med stödet.

Sibbo kommuns familjedagvårdshandledare besöker vårdstället och undertecknar ansökan som överlämnas till FPA, vilken berättigar att ansöka om stöd för vården. Därefter kan föräldrarna anöska om hemvårdsstöd eller stöd för privat vård från FPA.

För vem och på vilka villkor

Sibbo kommuns familjedagvårdshandledare besöker vårdstället och undertecknar ansökan som överlämnas till FPA, vilken berättigar att ansöka om stöd för vården.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Om en familj anställer en barnskötare är familjen då skötarens arbetsgivare och ansvarig för utbetalning av lön med källskatt, och för lagstadgade pensions och socialförsäkringsavgifter. Vårdaren har även rätt till arbetshälsovård.

Familjen ansvarar för ärenden som gäller anställningen av en skötare och utbetalningen av lön.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En familj kan anställa en barnskötare till sitt hushåll och få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för lönekostnader. Hemvårdsstöd kan ges för vård av under 3-åringar och Privatvårdsstöd för vård av barn under skolåldern. Om flera familjer är arbetsgivare bör de utse en ansvarsperson som ansvarar för arbetsgivaruppgifterna.

Föräldrar kan även anställa en barnskötare via ett omsorgsföretag Då är det också möjligt att få hemvårdsstöd och privatvårdsstöd.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 23.10.2019