suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Anställning av en privat vårdare till hemmet

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Pargas stad
Område: Pargas
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Pargas stad betalar kommuntillägg för privatvårdsstöd utöver det lagstadgade privata stödet.


Gör så här

Föräldrarna ansöker om hemvårds- eller privatvårdsstöd av FPA efter att först ha varit i kontakt med sin hemkommuns myndigheter för småbarnspedagogik eller socialväsendet. Kommunen granskar barnskötarens behörighet och brottsliga bakgrund och skickar nödvändiga dokument till FPA.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Familjen fungerar som barnskötarens arbetsgivare och ansvarar för löneutbetalningen med förskottsinnehållning samt lagstadgade pensions- och socialförsäkringsavgifter. Skötaren har också rätt till företagshälsovård.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

En familj kan anställa en barnskötare hem och få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för lönekostnaderna. För vård av ett barn under 3 år betalas hemvårdsstöd och för vård av ett barn under skolåldern betalas privatvårdsstöd. Flera familjer kan tillsammans fungera som arbetsgivare när någon av de vuxna namngetts som ansvarsperson för arbetsgivaruppdraget.

Föräldrar kan också anställa en barnskötare till hemmet genom ett vårdtjänstföretag.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn


Servicen tillhandahålls av: 
Pargas stad