suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sysselsättningsfonden

Ansökan om vuxenutbildningsstöd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med den här tjänsten kan du söka löntagarens eller företagarens vuxenutbildningsstöd.

Gör så här

Den primära servicekanalen är e-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner. För ansökan kan du även använda en utskrivbar blankett som finns på Sysselsättningsfondens webbplats och lämna in den per post.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för personer som studerar på hel- eller halvtid och som avlägger studier som omfattas av vuxenutbildningsstödet och som har en arbetshistoria på minst åtta år. Dessutom ska personen vara studieledig eller på annan ledighet som överenskommits på grund av studierna.

Servicen tillhandahålls av

Sysselsättningsfonden

Ansvarig för tjänsten

Sysselsättningsfonden
Ansvarig för texten: Sysselsättningsfonden
Uppdaterad: 4.9.2023