suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för arbetspraktik och du uppfyller ett av de följande villkoren:

  • Du ansöker om uppehållstillstånd inom högst två år från att ha avlagt din högskoleexamen.
  • Du deltar i ett studieprogram som leder till en högskoleexamen och praktikbranschen motsvarar dina studier.
  • Du är 18–30 år och studerar finska eller svenska vid en högskola utanför Finland.
  • Du är 18–30 år och studerar vid en högskola utanför Finland och praktikbranschen motsvarar dina studier eller din examen.

Du ska också använda denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för en sådan arbetspraktik som ingår i något av följande:

  • ett mellanstatligt avtal
  • medborgarorganisationers utbytesprogram.

Uppehållstillstånd för arbetspraktik beviljas som tillfälligt tillstånd för högst 18 månader.

Gör så här

Denna ansökningsblankett för uppehållstillstånd är avsedd för dig om du är 18–30 år gammal och kommer till Finland för arbetspraktik. Du studerar finska eller svenska vid en utländsk högskola eller du studerar vid en utländsk högskola och ämnesområdet för praktiken motsvarar dina studier eller din examen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, engelska, finska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 11.3.2020