suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete - företagsintern förflyttning (ICT)

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du förflyttas till Finland inom ett företag eller en koncern för att arbeta som en chef, en specialist eller praktikant, och du har de kvalifikationer och den utbildning som uppdraget förutsätter. Du kan ansöka om första ICT-uppehållstillstånd endast om du bor utanför EU. Du kan inte ansöka om tillståndet i Finland eller i en annan EU-medlemsstat.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 2.6.2020