suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om undantag från skyldigheten att märka dryckesförpackningar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Administratörer för retursystem för dryckesförpackningar kan ansöka hos NTM-centralen i Birkaland om undantag från skyldigheten att märka dryckesförpackningar. På basis av ansökan kan NTM-centralen fatta beslut om undantag från skyldigheten att märka förpackningar som omfattas av retursystemet.

NTM-centralen i Birkaland är den myndighet som övervakar retursystemet i hela landet med undantag av Åland.

Gör så här

Skicka den ifyllda ansökningsblanketten med bilagor till NTM-centralens registratorskontor per post (NTM-centralen i Birkaland, registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors) eller per e-post (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi)

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen kan bevilja administratörer för retursystem för dryckesförpackningar undantag från skyldigheten att märka dryckesförpackningar, om de förpackade dryckerna inte överlåts till konsumenterna eller om avsaknaden av märkningar inte väsentligt försvårar returneringen av dryckesförpackningarna.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Den avgift som tas ut för behandlingen av ansökan bestäms enligt den förordning om NTM-centralernas avgiftsbelagda prestationer som gäller när ansökan anhängiggörs. Avgiftens belopp fastställs varje år. För ett positivt och negativt beslut uppbärs en lika stor avgift.


Giltighetstid

Beslutet gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Birkaland
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.4.2021