suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om tillstånd för informationstavlor vid serviceanläggning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Informationstavlor med blå bottenfärg visar alla vägtrafikanter vägen till anläggningar med service och informationstavlor med brun bottenfärg visar fritidsresenärer vägen till anläggningar med service.

För en serviceanläggning kan sättas upp informationstavlor antingen med blå eller brun bottenfärg eller en adressvägvisare med brun bottenfärg och förhandsvägvisare för serviceanläggningens adressvägvisare. Färgen på märket beror på anläggningens huvudsakliga funktion. Om det inte gäller en serviceanläggning, används en adressvägvisare med svart bottenfärg och förhandsvägvisare till adressvägvisaren.

Gör så här

Du kan ansöka om en informationstavla för serviceanläggningen eller adressvägvisare med en elektronisk blankett eller blankett på papper. Lämna en ansökningsblankett på papper till Birkalands NTM-central (Tillstånd, PB 297, 33101 Tammerfors eller per e-post till kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi).

Bifoga till ansökan

  • en karta, där anläggningens läge framgår samt eventuella önskemål om platser för informationstavlorna
  • uppgifter om de tjänster som erbjuds vid anläggningen, antalet kundplatser, öppettider osv.

Eftersom ett tillståndsbeslut alltid tas per anläggning, ska en ansökan om informationstavlor alltid göras för anläggningens alla informationstavlor. Om den anläggning som informationstavlor söks till erbjuder flera olika tjänster, vars symboler (högst tre) man vill ha på informationstavlorna, ska tjänsterna rangordnas i ansökan.

I samband med ett jakande tillståndsbeslut levereras ritningar med mått på informationstavlorna, en karta över informationstavlornas platser samt en anvisning för resande av informationstavlor. Informationsmärken får inte skaffas innan ett tillståndsbeslut mottagits.

Tillståndsmottagaren svarar på egen bekostnad för att skaffa, resa och underhålla informationstavlor. Tillståndsmottagaren skaffar skyltar hos en märkestillverkare, som har CE-märkning för sina produkter (SFS-EN 12899 och SFS-EN 1090).

För vem och på vilka villkor

På beviljandet av tillstånd för informationstavlor inverkar bland annat de tjänster som erbjuds i anläggningen, nivån på tjänsterna och anläggningens läge samt övriga tjänster i närheten. En förutsättning för ordnande av informationstavlor är att serviceanläggningen har de tjänster som anges i informationstavlor under de tider som motsvarande tjänst vanligen ges och regelbundet, och att anläggningen fyller kraven för beviljande av informationstavla.


Giltighetstid

Tillståndet gäller i 5 år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 19.12.2019