suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om specialskylt

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

En specialskylt kan införskaffas för ett fordon med en bokstavs- och sifferkombination man själv kan välja. Specialskyltar för bilar kan ha två eller tre bokstäver och högst tre siffror.

Gör så här

Du kan ansöka om en specialskylt på en elektronisk blankett i Mina ärenden eller genom att skriva ut pdf-blanketten (B107). Fyll omsorgsfullt i alla punkter i ansökan – även fordonets tillverkningsnummer. Observera att en bristfällig ansökan inte reserverar eller ger dig förtur till numret du ansökt om.

 1. Logga in på Mina ärenden och välj menyn Fordon.
 2. Klicka på Ansökan om specialskylt som finns till höger på sidan Fordon.
 3. Fyll i och skicka in ansökan.

Beslutet om specialskylt skickas till dig antingen elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden eller per post. Fakturan för beslutet skickas separat per post till den adress du uppgett i ansökan.

Skyltarna skickas till det besiktningsställe du uppgett. Leveranstiden är maximalt två veckor.

Visa upp beslutet om specialskylt i samband med registreringen. Besiktningsstället tar ut en separat avgift för registreringen och för registreringsskyltarna.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningar

 • Den som ansöker om specialskylt ska vara ägare eller innehavare till fordonet.
 • I ansökan ska ingå detaljerad information om fordonet som skylten söks för.
 • Registreringsskylten på en bil kan ha ett nummer som består av antingen två eller tre bokstäver och högst tre siffror.
 • Specialskyltar för motorcyklar och mopeder kan ha ett nummer bestående av två eller tre bokstäver och högst tre siffror eller tvärtom.
 • Bokstavskombinationen CD är reserverad för diplomatbilar.
 • Siffran noll får inte förekomma i början av sifferdelen eller som enda siffra.
 • Vad gäller bokstäverna W, Q, Å, Ä och Ö finns det begränsningar som gäller registreringsnummer för mopeder och snöskotrar.

Registreringsskyltar med svart botten kan ges till

 • veteranfordon
 • fordon som tidigare haft sådana skyltar
 • fordon som har importerats från utlandet och som har tagits i bruk 1971 eller tidigare
 • fordon som har tagits i bruk i Finland 1972 eller tidigare
 • motorcykel som har tagits i bruk i Finland 1973 eller tidigare.

En specialskylt beviljas det fordon som först lämnat in en ansökan med alla nödvändiga uppgifter till Traficom. Om du vill överföra beviljade specialskyltar till ett annat fordon, ska du ansöka om ett nytt beslut om specialskylt.

Du kan ta tillbaka din ansökan skriftligen innan beslutet fattas.

Observera att avgiften för beslutet om specialskylt är direkt utsökbar.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 1.1.2021