suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om godkännande av administratör för retursystem för dryckesförpack. för producentregistret

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Administratörer för retursystem för dryckesförpackningar kan ansöka hos producentregistret om att få en skatteförmån för sina dryckesförpackningar.

På basis av ansökan fattar NTM-centralen i Birkaland beslut om godkännande av retursystemet för anteckning av retursystemet i producentregistret.

NTM-centralen i Birkaland är den myndighet som övervakar retursystemet i hela landet med undantag av Ål ...

Gör så här

Fyll i de efterfråga uppgifterna på ansökningsblanketten och skicka den med bilagor till NTM-centralens registratorskontor per post (NTM-centralen i Birkaland, registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors) eller per e-post (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi).

För vem och på vilka villkor

Ett pantbaserat retursystem för dryckesförpackningar kan upprättas av en producent av dryckesförpackningar som är administratör för ett retursystem för dryckesförpackningar (48 § 1 mom. i avfallslagen) eller av en skattskyldig enligt lagen om accis på vissa dryckesförpackningar, ensam eller tillsammans med andra producenter av dryckesförpackningar eller skattskyldiga.

I ansökan ska sökanden specificeras och dennes verksamhet beskrivas. Ansökan ska innehålla de uppgifter om mottagande av kasserade produkter och informerandet om mottagandet, återanvändning, återvinning och övrig avfallshantering som behövs för att behandla ansökan och bedöma verksamhetens ändamålsenlighet. Administratören för retursystemet för dryckesförpackningar ska i ansökan lämna behövliga uppgifter om avtal, regler och andra handlingar för att bedöma om verksamheten uppfyller de krav som föreskrivs i avfallslagen och som givits med stöd av den.


Giltighetstid

Beslut om godkännande av administratören för retursystemet för dryckesförpackningar för anteckning i producentregistret ska enligt ärendets natur gälla tills vidare eller för viss tid.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Birkaland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Mellersta Finland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 27.4.2022