suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om fortsatt uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett företag

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ansöker om fortsatt tillstånd för att söka arbete eller starta ett företag och inte ännu har fått ett jobb. Du måste ha ett giltigt uppehållstillstånd för studier eller för forskare.

  • Om du har ett uppehållstillstånd för studier, måste du också ha avslutat dina studier och vara utexaminerad.
  • Om du har ett uppehållstillstånd för forskare, måste du antingen ha slutfört ditt forskningsprojekt eller ha avlagt en doktorsexamen i Finland efter att ditt forskningsarbete slutat.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 6.9.2019