suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Ansökan om bostadsrättsbostad

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Helsingfors, Esbo och Vanda har utgjort ett gemensamt ansökningsområde sedan systemet inrättades. Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Mäntsälä, Sibbo, Tusby och Vichtis anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet den 1 januari 2015. Kervo anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet den 1 januari 2016, Borgå den 1 juli 2017.

Med ett ordningsnummer för det gemensamma ansökningsområdet som du har fått efter den 1 januari 2015 (181630 eller högre) kan du ansöka om bostad i vilken kommun som helst i ansökningsområdet. Ett ordningsnummer som sökts innan kommunen anslöt sig till det gemensamma ansökningsområdet är giltigt i den kommun eller det ansökningsområde där man fick numret.

När du har fått ett ordningsnummer läs mer om de bolag som äger bostadsrättsbostäder och ansök om bostad på bolagens webbplatser. Du ska lämna in en separat bostadsansökan till varje bolag.

Gör så här

Sök ordningsnummer från kommunen eller samkommunen i vars område du vill ansöka om bostadsrättsbostad. När du vill ansöka om en bostadsrättsbostad med ditt ordningsnummer ska du söka den direkt från bostadsrättsbostadens ägare.

Ansök om eller kontrollera ordningsnummer - Sähköposti: asumisoikeus@hel.fi

För vem och på vilka villkor

Den som ansöker om en bostadsrättsbostad ska vara en myndig person som inte äger en bostad i ansökningsområdet. Den sökande får heller inte ha sådan förmögenhet att han eller hon kunde finansiera minst hälften av det gängse priset på den sökta bostaden eller motsvarande bostad. Förmögenhetsgränserna gäller dock inte över 55 år gamla utan de kan alltid ansöka om en bostadsrättsbostad.

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Kunnan konserniyhteisö Helsingin konserni 0201256-6

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En bostadsrättsbostad är en bostad som invånaren besitter men inte äger. Förutom ett månadsbelopp betalar innehavaren en bostadsrättsavgift som återbetalas i samband med utflyttning och som är justerad enligt ändringen av byggnadskostnadsindex. En bostadsrättsbostad går inte att lösa in. Bostaden ska användas som en egen stadigvarande bostad. Bostaden får hyras vidare för högst två år. Det måste finnas ett särskilt skäl för uthyrningen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenStadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 16.8.2022