suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om befrielse från bränsleavgift

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Blanketten används för ansökan enligt 30 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003) om befrielse för fordon. På grund av ett fordons stora omfång, sällsynta användningstillfällen eller annat motsvarande särskilt skäl kan Trafiksäkerhetsverket bevilja befrielse från erläggande av bränsleavgift. Befrielse kan beviljas i fall där fordonets användningsområde är något annat än ordinarie vägtrafik och fordonet inom detta användningsområde inte i någon högre grad står i konkurrensförhållande till dieseldrivna fordon som är avsedda för vägtrafik.

Befrielse beviljas inte för inregistrerade fordon. Befrielse kan beviljas för fordon som har avställts och vars registerskyltar har returnerats till en besiktningsstation. Befrielsen träder i kraft på beslutsdagen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021